Zadzwoń pod numer 32 720 30 30 lub wypełnij formularz – oddzwonimy! Zamów kontakt z doradcą

Czy banki chętnie kredytują małe i średnie przedsiębiorstwa?

Dostęp do źródeł finansowania jest w gospodarce rynkowej jednym z najważniejszych czynników determinujących rozwój podmiotów gospodarczych. Dziś zajmę się sektorem, którego rozwój przez wielu ekonomistów uważany jest za kluczowy z punktu widzenia prawidłowego rozwoju gospodarki danego kraju – małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
Prawie wszystkie banki mają w swojej ofercie produkty finansowe przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale fakt posiadania nie oznacza, że produkty są łatwo dostępne dla przedsiębiorców. Banki bardzo skrupulatnie oceniają poziom ryzyka, ważą podejmowane w tym zakresie decyzje, wiedzą bowiem doskonale, że rynek małych i średnich przedsiębiorstw nie jest wolny od nadużyć, tym samym od ryzyka. Oczywiście, łatwiej o zaufanie banków tym przedsiębiorcom, którzy na swoich rachunkach bankowych odnotowują regularne wpływy ze sprzedaży usług lub towarów. Ci przedsiębiorcy, te podmioty gospodarcze mają znacznie łatwiej. W ich przypadku same banki proponują różnego rodzaje wsparcie finansowe – kredyty w rachunku bieżącym, kredyty gotówkowe lub hipoteczne, nawet kredyty o charakterze inwestycyjnym. Trudniej natomiast tym przedsiębiorcom, którzy nie mogą wykazać regularnych obrotów na swoich rachunkach bankowych.
W praktyce wszystkie banki starannie ważą ryzyko kredytowe wobec wszystkich podmiotów ubiegających się o kredyty, w szczególności w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw. Bardzo ostrożna polityka rozpatrywania wniosków kredytowych wynika z kilku przyczyn:

  • trudnej do oceny rzeczywistej sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego,
  • nierzadko występujących problemów utrzymania rentowności przedsięwzięć, względnie częstych problemów z rentownością oraz niewysokim poziomem kapitałów własnych,
  • relatywnie wysokiej rotacji podmiotów gospodarczych na polskim rynku, w tym częste zjawiska bankructw/upadłości, zawieszanie działalności, przenoszenia aktywów na inne podmioty w ramach tych samych struktur kapitałowych/właścicielskich,
  • wysokiego udziału tzw. szarej strefy i względnie wysokiej tendencji do nieewidencjonowania dochodów,
  • stosunkowo powszechnych problemów w sferze zarządzania – braku właściwego wykształcenia, także doświadczenia i tym samym kompetencji, zarówno właścicieli przedsiębiorstw, jak i kadry kierowniczej,
  • niedostatecznego zabezpieczenia lub nawet braku możliwości zabezpieczenia ewentualnych kredytów,
  • stosunkowo wysokiego poziomu skłonności do ryzykownych decyzji, a nawet spekulacyjnego charakteru części przedsięwzięć, nierzadko występujących manipulacji w księgowości i dokumentacji finansowej.

Chociaż tak, jak powyżej wykazałem, finansowanie przez banki małych i średnich podmiotów gospodarczych nie należy do przedsięwzięć wolnych od ryzyka, to jednak banki coraz chętniej udzielają tym podmiotom kredytów, gdyż jest to – z punktu widzenia banków – strategia przynosząca im korzyści. Jednym z pozytywnych czynników jest dywersyfikacja portfela kredytowego banków. Im portfel bardziej zróżnicowany tym większe jego bezpieczeństwo. Ponadto kredyty udzielane przedsiębiorcom charakteryzują się wyższą ceną (wyższe oprocentowanie i prowizja banku). W ten sposób banki zabezpieczają się przed zagrożeniami, o których wcześniej wspominałem.
Na krajowym rynku większość banków oferuje kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw. Są wśród nich banki, które bardzo mocno wyspecjalizowały się w tej ofercie, skutecznie i zarazem bardzo bezpiecznie potrafią zaangażować się w finansowanie nawet takich branż, które tradycyjnie uchodzą za branże, których finansowanie obarczone jest podwyższonym ryzykiem (np. usługi budowlane, transport, rolnictwo). Do takich banków należą m.in. Alior Bank, Getin Noble Bank czy Nest Bank. Banki te umiejętnie konstruują procedury i określają wymagania. Zróżnicowania dokonują w zależności od rodzajów i wielkości firm, branż i specjalizacji działania, historii funkcjonowania na rynku i – przede wszystkim – dotychczasowej historii kredytowej. Banki takie posiadają także wysoko kwalifikowanych inspektorów, którzy w siedzibach firm wnioskujących o kredyt lub w ich placówkach produkcyjnych czy usługowych dokonują oceny przyszłych możliwości spłaty kredytu.
Reasumując, choć konkurencja na rynku bankowym jest coraz większa i tym samym szersza jest oferta kredytowa, to niełatwo byłoby o stwierdzenie, że zmiany podążają w kierunku łatwiejszej dostępności kredytów dla przedsiębiorców. Nie możemy bowiem zapominać, że interes banku powiązany jest, przede wszystkim, z bezpieczeństwem operacji kredytowych. I z tego też względu najtrudniejsza jest sytuacja przedsiębiorców, którzy są na starcie swoich przedsięwzięć gospodarczych. Tacy przedsiębiorcy nie posiadają zarówno wiarygodnej historii kredytowej, jak i wystarczających środków pieniężnych (kapitałów), czy też możliwości zabezpieczeń kredytów na swoim majątku. Skutkiem tych okoliczności jest fakt, że w finansowaniu małych przedsiębiorstw największy udział mają środki własne (środki posiadane przez właścicieli przedsiębiorstw), często także wsparcie rodziny i przyjaciół. Jednakże dynamiczny rozwój gospodarki – opartej w coraz większym stopniu na małej i średniej przedsiębiorczości – pobudza banki do bardziej znaczącego zaangażowania się w ten segment rynku i na odwrót, przedsiębiorcy funkcjonując w coraz bardziej wymagającej i konkurencyjnej rzeczywistości, coraz częściej korzystają z finansowania zewnętrznego, tj. kredytów bankowych.

Paweł Kosmala | 03.04.2017 | Aktualności

W czym możemy Ci pomóc?

Współpracujemy z:

Takto
Nest Bank
SMS Kredyt
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w Twojej przeglądarce.