Zadzwoń pod numer 32 720 30 30 lub wypełnij formularz – oddzwonimy! Zamów kontakt z doradcą

Kwoty wolne od zajęć komorniczych

W 2017 roku poszły w górę kwoty wolne od zajęć komorniczych. Więcej pieniędzy pozostawionych do dyspozycji będą mieli pracownicy etatowi, renciści i emeryci. Wiąże się to głównie z wyższymi stawkami emerytury, renty i płacy minimalnej oraz ze zmianami w przepisach, w tym nowelizacją ustawy o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W 2017 roku płaca minimalna wynosi 2000 zł, a minimalna emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy –  1000 zł.

Jak powszechnie wiadomo, komornik może zająć dłużnikowi środki pochodzące zarówno z tytułu wynagrodzenia, jak i renty albo emerytury, jednak nie wszystkie. Obowiązują przepisy regulujące zarówno górny limit zajęcia, jak i kwotę wolną od egzekucji komorniczej.

Bez względu na rozmiar nieuregulowanych należności, komornik nie może zająć wszystkich środków dłużnika pochodzących z wynagrodzenia za pracę. Przepisy regulują górne limity potrąceń oraz kwoty wolne od zajęcia komorniczego w odniesieniu do środków pieniężnych pochodzących z pensji. W zależności od formy umowy, jaka wiąże pracownika z pracodawcą, inny będzie limit zajęć oraz kwota wolna. Zgodnie z kodeksem pracy, w przypadku osób zatrudnionych na pełen etat (bez podwyższania kosztów uzyskania przychodu), komornik może zająć do 50% wynagrodzenia. Natomiast gdy ściągane są zobowiązania alimentacyjne – komornik może zająć 60% wynagrodzenia. Wolna od zajęcia komorniczego jednak jest kwota równa wysokości minimalnej płacy, która od 1 marca 2017 roku wzrosła do 2000 zł brutto (1459 zł netto). Właśnie taką sumę komornik musi pozostawić do dyspozycji dłużnikowi. To nieco więcej niż w roku 2016, kiedy z racji ówczesnej stawki płacy minimalnej kwota wolna od zajęcia wynosiła 1850 zł brutto (1335,69 zł netto). W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu, kwota wolna od zajęcia komorniczego ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu – adekwatnie do części etatu.

Praca w oparciu o umowę cywilnoprawną, w tym popularną umowę-zlecenie, powoduje, że komornik ma prawo zająć pełną kwotę wynagrodzenia. Wyjątkiem może być sytuacja, kiedy środki pozyskiwane z tego tytułu są jedynym i stałym źródłem dochodu dłużnika – wówczas mogą zostać zastosowane reguły obowiązujące dla wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. Żeby tak się jednak stało, dłużnik musi zgłosić się z takimi wyjaśnieniami do komornika, przedkładając odpowiednie dokumenty.

Podpisana przez prezydenta 6 grudnia ub. roku ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zapowiedziała podwyżkę kwoty wolnej od zajęcia komorniczego dla rent i emerytur do 75% minimalnej renty i emerytury. Nowe przepisy mają jednak zacząć obowiązywać dopiero „pierwszego dnia miesiąca od dnia następującego po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia” (15 grudnia 2016 r.), czyli od 1 lipca 2017 roku. Do tego czasu będzie obowiązywała dotychczasowa stawka kwoty wolnej, wynosząca 50%. Na wysokość kwoty wolnej dla rent i emerytur w 2017 roku wpłynie nie tylko podwyższenie jej progu, ale także zapowiadany wzrost minimalnej renty i emerytury.

Tym samym w przypadku świadczenia z tytułu emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, których minimalna stawka od 1 marca 2017 roku wzrasta do 1000 zł, kwota wolna od zajęcia komorniczego będzie wynosiła w okresie od marca do lipca 2017 roku 500 zł (50% z 1000 zł), a od lipca – 750 zł (75% z 1000 zł). W 2016 roku niższa kwota minimalnej emerytury i renty tego typu (882,56 zł) oraz niższy, 50-procentowy próg kwoty wolnej powodowały, że od zajęcia komorniczego wolna była kwota 441,28 zł.

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, w ubiegłym roku wolna od zajęcia była kwota 338,37 zł, czyli połowa z minimalnej stawki 676,75 zł. Od 1 marca 2017 roku minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrasta do 750 zł, w związku z czym kwota wolna od zajęcia dla tego świadczenia wyniesie w okresie od marca do lipca 375 zł (50%*750 zł), a od lipca – 562,50 zł (75%*750 zł).

Nie zmienia się natomiast w 2017 roku limit potrąceń dla rent i emerytur. Zgodnie z zapisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS, komornik nadal będzie mógł zająć do 25% świadczenia, niezależnie od jego rodzaju.

| 06.03.2017 | Aktualności

W czym możemy Ci pomóc?

Współpracujemy z:

Takto
Nest Bank
SMS Kredyt
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w Twojej przeglądarce.