Zadzwoń pod numer 32 720 30 30 lub wypełnij formularz – oddzwonimy! Zamów kontakt z doradcą

Odrębność majątku małżeńskiego i podatek dochodowy

Pan Edward S. prowadzi w imieniu własnym działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług budowlanych. Zwrócił się z zapytaniem – w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Przychód opodatkowany

W wyniku rutynowej kontroli, przeprowadzonej w 2012 r. przez Urząd Skarbowy – Urząd ten uznał, że uzyskany przez pana Edwarda przychód ze sprzedaży dwóch nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi, winien być opodatkowany podatkiem dochodowym jako przychód z działalności gospodarczej. Pan Edward sprzeciwił się takiej interpretacji, twierdząc, że przychód ze sprzedaży tych budynków nie podlega opodatkowaniu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż budynki te wybudowane zostały wprawdzie przez jego firmę, jednak budowa domów nie stanowiła przedmiotu jego działalności, a ponadto stanowiły współwłasność łączną z jego małżonką Urszulą, która nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej. Z tych względów – zdaniem pana Edwarda – sprzedaż ta nie mogła być uznana za wykonaną w ramach działalności gospodarczej, prowadzonej w sposób ciągły i zorganizowany, czego wymaga art. 2 Ustawy z 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807), skoro małżonkowie sprzedali tylko dwa budynki, a przedmiotem działalności skarżącego nie była sprzedaż nieruchomości, przy czym małżonkowie rozliczali się oddzielnie z ciążących na nich podatków. Pan Edward, w zgłoszonym sprzeciwie, zarzucił ponadto, że Urząd Skarbowy podatkiem dochodowym obciążył tylko jego, jako prowadzącego działalność gospodarczą, w sytuacji, gdy sprzedane budynki były przedmiotem współwłasności łącznej, przysługującej jemu i jego żonie, i nie stanowiły jednocześnie środków trwałych firmy, prowadzonej przez pana Edwarda. Czy Urząd Skarbowy ma rację?– pyta pan Edward.

Odrębne opodatkowanie

Istotą wspólności majątkowej małżeńskiej jest to, że każdy z małżonków jest współwłaścicielem poszczególnych składników majątku wspólnego na zasadach współwłasności łącznej oraz jest uprawniony do samodzielnego zarządzania majątkiem wspólnym, a zgoda drugiego z małżonków na dokonanie przezeń czynności mających charakter działalności gospodarczej nie oznacza, że przez jej wyrażenie staje się on przedsiębiorcą czy wspólnikiem prowadzonej przez jednego z małżonków działalności. Wybudował Pan dwa budynki mieszkalne (wykorzystując moce przerobowe pańskiej firmy budowlanej, a zatem, de facto, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), na gruncie, stanowiącym współwłasność małżeńską, a następnie zbył je wspólnie z żoną. Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991, tekst jednolity z 17 stycznia 2012 (Dz.U. z 2012 poz. 361), osiągniętego przychodu nie można kwalifikować jako pochodzącego ze wspólnej własności, skoro odpłatne zbycie przedmiotowych nieruchomości nastąpiło w wykonaniu prowadzonej przez pana działalności gospodarczej. Odpłatne zbycie nieruchomości, stanowiącej współwłasność małżeńską, dokonane w ramach działalności gospodarczej, prowadzonej przez jednego z małżonków, wyłącza możliwość zaliczenia tak uzyskanego przychodu do innego źródła przychodu, niż działalność gospodarcza, gdyż przychód ze sprzedaży nieruchomości, który został uzyskany w ramach działalności gospodarczej, nie podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w art. 28 ust. 1 i 2 ww. ustawy. Jeżeli jeden z małżonków, pozostających we wspólności majątkowej małżeńskiej, prowadzi działalność gospodarczą, to dochody z tej działalności, zwłaszcza jeśli małżonkowie nie skorzystali z możliwości wspólnego opodatkowania – co w Pana przypadku miało miejsce – opodatkowane są odrębnie, zaś obowiązek podatkowy z tytułu przychodu, osiągniętego w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, dotyczy tylko tego małżonka, który prowadzi tę działalność, nawet, jeśli w ramach tej działalności wykorzystuje rzeczy, należące do majątku wspólnego małżonków.

Radca Prawny adw. Zbigniew Labocha | 12.07.2017 | Aktualności

W czym możemy Ci pomóc?

Współpracujemy z:

Takto
Nest Bank
SMS Kredyt
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w Twojej przeglądarce.