Zadzwoń pod numer 32 720 30 30 lub wypełnij formularz – oddzwonimy! Zamów kontakt z doradcą

Rozwód nie zwalnia ze spłaty długów partnera

Finanse są nierzadko tematem tabu, dużo osób unika jak ognia tego wątku w rozmowach, a zwłaszcza, jeżeli sprawa miałaby dotyczyć zadłużenia. Unikają tego tematu również osoby, które teoretycznie nie powinny mieć przed sobą żadnych sekretów, czyli przyszli małżonkowie.

Ani słowa o kredycie!

Czy przyszli małżonkowie powinni znać swoją historię kredytową przed ślubem? Czy nie powinni wiedzieć, że ich życiowy partner ma debet na koncie albo zaciągnięty kredyt na samochód? To kwestia indywidualna, nikomu nie można nakazać szczerości w tym zakresie. Jednak warto wiedzieć, że jeśli przyszły małżonek lub małżonka ma zobowiązania, których nie ureguluje odpowiednio wcześnie, istnieje prawdopodobieństwo, że po ślubie spadną one również na drugą osobę. Co gorsza, nawet po rozwodzie zaciągnięte długi mogą obciążyć drugą stronę. Według prawa istnieją przypadki, w których wierzyciel może ubiegać się o spłatę długów od obu małżonków. Jeśli zachowana została wspólnota majątkowa, dług może być wyegzekwowany od współmałżonka, a nawet od byłego małżonka. 

Dlatego warto rozmawiać na tematy finansowe, a w związku małżeńskim czy partnerskim każdą decyzję finansową najlepiej podejmować wspólnie. Fakty są takie, że sporo osób pozostających w związku zaciąga kredyty bez wiedzy partnera. A przecież długi, w które popadamy, mogą być problematyczne dla naszych współmałżonków nie tylko w przypadku rozwodu, ale również w wyniku utraty przez nas pracy, choroby, kalectwa czy nawet naszej śmierci. 

Zwykłe potrzeby rodziny

Za zobowiązania zaciągnięte przez jednego małżonka na „zwykłe potrzeby rodziny” małżonkowie odpowiadają wspólnie. Z uzasadnionych i istotnych powodów, na żądanie jednego z małżonków, sąd może postanowić, że za dane zobowiązania odpowiada tylko jedna strona – ta, która dług zaciągnęła. Do ważnych powodów zalicza się postępowanie małżonka spowodowane lekkomyślnością, rozrzutnością, nieudolnością męża albo żony. Trzeba wykazać, że określone postępowanie dłużnika godzi w dobro rodziny, zagraża jej interesom. Wtedy można liczyć na postanowienie sądu, które zdejmie z drugiego małżonka odpowiedzialność finansową za zobowiązania zaciągnięte przez męża lub żonę i konieczność ich spłacania.

Kredyt wiąże bardziej niż małżeństwo

Niezwykle dużo emocji oraz kontrowersji rodzi temat odpowiedzialności za zobowiązania, które powstały w czasie trwania małżeństwa, a istnieją po jego rozwiązaniu. W uproszczeniu chodzi o odpowiedź na pytanie: co z długami po rozwodzie? Otóż wszystko zależy od tego, kto zaciągał zobowiązania, a czasem także od tego, w jakim celu były one zaciągane. Za zobowiązania zaciągnięte przez oboje małżonków w czasie trwania małżeństwa odpowiadają oni oboje także po rozwiązaniu małżeństwa. Zazwyczaj ich odpowiedzialność ma charakter solidarny. Oznacza to, że dopóki cały dług nie zostanie spłacony wierzyciel będzie mógł żądać zwrotu całości tylko od jednego, wybranego przez siebie byłego małżonka (zazwyczaj tego, który daje lepszą gwarancję odzyskania długu) albo od obojga naraz. Ten z byłych małżonków, który spłaci cały dług bądź znaczną jego część, będzie mógł wystąpić przeciw drugiemu byłemu małżonkowi z tzw. roszczeniem regresowym, czyli z żądaniem zwrotu części (zwykle do ½) spłaconego długu. Warto też wiedzieć, że stosowane często w praktyce uzgodnienia byłych małżonków w czasie podziału majątku wspólnego przed sadem, że jedno z nich spłaci cały dług (np. w zamian za przyznanie określonego składnika majątkowego) nie są wiążące dla wierzyciela. Nadal dłużnikami są oboje małżonkowie i  w razie gdyby ten z byłych małżonków, który zobowiązał się do zwrotu całego długu, nie uczynił tego, wierzyciel będzie mógł wystąpić przeciw drugiemu  z żądaniem zapłaty, a nawet wszcząć przeciw niemu egzekucję.

Dług tego małżonka, który wziął kredyt

Za zobowiązania zaciągnięte w czasie małżeństwa przez jednego z małżonków, bez względu na to, czy za zgodą czy bez zgody drugiego małżonka, odpowiedzialność po rozwodzie ponosi wyłącznie ten, który je  zaciągnął. Wierzyciel będzie mógł żądać zapłaty tylko od tego byłego małżonka i tylko przeciw niemu będzie mógł wszcząć ewentualną egzekucję. Będzie ją mógł prowadzić tylko z majątku byłego małżonka-dłużnika, a gdyby nie doszło jeszcze do podziału majątku wspólnego, będzie musiał uzyskać zajęcie prawa żądania podziału majątku, następnie wystąpić z żądaniem podziału i dopiero po jego dokonaniu skierować egzekucję do składników majątkowych przyznanych byłemu małżonkowie-dłużnikowi. Warto też wiedzieć, że gdyby dług zaciągnięty przez jednego z małżonków został spłacony z majątku wspólnego, to powinno zostać to rozliczone w czasie podziału tego majątku (zwrot ½ spłaconego długu na rzecz małżonka niebędącego dłużnikiem).

Szczególne zobowiązania

Pozostaje jeszcze kwestia odpowiedzialności ze pewne szczególne zobowiązania. Przykładowo, jeśli w czasie trwania małżeństwa tylko jeden z małżonków zaciągnął zobowiązanie, ale uczynił to dla zaspokojenia potrzeb rodziny, to odpowiedzialność ponoszą oboje małżonkowie, także po rozwodzie. Jest to odpowiedzialność solidarna. Wyobraźmy sobie sytuację, że w czasie trwania małżeństwa żona pożyczyła od siostry pewną sumę na opłatę czynszu i mediów za mieszkanie, w którym mieszkała razem z mężem i dziećmi. Po pewnym czasie rozwiedli się. Dług nie był do tej chwili spłacony. Siostra będzie mogła żądać zwrotu od obojga byłych małżonków albo od któregokolwiek z nich.

Podsumowując, niezależnie od tego, jak dobre mamy zdanie o naszym małżeństwie, warto nawet wtedy, gdy między małżonkami świetnie się układa, gromadzić wszelkie dokumenty związane z kwestiami majątkowymi, w szczególności zobowiązaniami.

 

Tekst nie stanowi kompendium wiedzy prawniczej, ma charakter wyłącznie poglądowy, a nie poradnikowy, w indywidualnych przypadkach związanych z odpowiedzialnością za zobowiązania małżonków, radzimy zasięgnąć fachowej porady radcy prawnego bądź prawnika.

| 11.08.2017 | Aktualności

W czym możemy Ci pomóc?

Współpracujemy z:

Takto
Nest Bank
SMS Kredyt
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w Twojej przeglądarce.