Zadzwoń pod numer 32 720 30 30 lub wypełnij formularz – oddzwonimy! Zamów kontakt z doradcą

Spadkobiercy – nie traćcie powództwa!

Przedstawię sprawę panów J., która zasługuje na uwagę, bo – jak wskazuje praktyka – podobne sprawy zdarzają się często i równie często pojawiają się pytania, jak sobie z nimi radzić.

Śmierć powódki – co z apelacją?

Panowie Jan i Radosław J. zwrócili się do mnie, przedstawiając taką sytuację: pani Katarzyna J., będąca żoną Jana i matką Radosława, wystąpiła do sądu z powództwem o zapłatę pewnej kwoty przeciw spółce X. Dokładny przebieg tej sprawy nie jest tu istotny, jednak ważny jest fakt, iż sąd oddalił powództwo pani Katarzyny w pierwszej instancji. Wyrok wraz z uzasadnieniem został doręczony pani Katarzynie 2 września 2013 r. Pani Katarzyna zamierzała wnieść apelację od tego wyroku, na co – zgodnie z obowiązującymi przepisami – miała dwa tygodnie od chwili jego doręczenia, lecz zmarła nagle 10 września. W tej sytuacji sąd, z uwagi na śmierć pani Katarzyny, jako strony wszczętego przez nią postępowania, kierując się przepisami kodeksu postępowania cywilnego, obligatoryjnie zawiesił postępowanie, w konsekwencji czego dwutygodniowy termin do wniesienia apelacji przestał biec. Panowie Jan i Radosław, po prawomocnym zakończeniu postępowania spadkowego po pani Katarzynie, będąc jej spadkobiercami, chcieliby kontynuować postępowanie sądowe przeciw spółce „X”, uprzednio rozpoczęte przez panią Katarzynę. Pytają więc, czy w ogóle jest to możliwe, zwłaszcza z uwagi na fakt, że pani Katarzyna zmarła po wydaniu wyroku, a więc po dniu, w którym jej powództwo zostało oddalone.

Kontynuacja postępowania

Kontynuowanie postępowania jest możliwe, gdyż pani Katarzyna zmarła w czasie biegu terminu do wniesienia apelacji; to oznacza, że wydany w jej sprawie wyrok nie był jeszcze prawomocny. Obecnie postępowanie sądowe przeciwko spółce X jest zawieszone z uwagi na śmierć strony. Instytucja zawieszenia w tym przypadku ma na celu zagwarantowanie dalszego udziału w sprawie następcom prawnym zmarłej strony – czyli w opisanej sytuacji panom – i umożliwienie im podjęcia skutecznych czynności procesowych. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego „sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia”, czym w razie śmierci strony jest zgłoszenie się lub wskazanie następców prawnych zmarłego. W związku z tym powinni panowie skierować do sądu, w którym dotychczas toczyła się sprawa, pisemne oświadczenie, iż są panowie spadkobiercami pani Katarzyny, dokumentując ten fakt prawomocnym postanowieniem, wydanym w postępowaniu spadkowym. Sąd w takim przypadku podejmie postępowanie w sprawie. Wówczas będą panowie mogli wysłać do sądu pismo zawierające wasze oświadczenie, iż popieracie powództwo, a niezależnie od tego powinniście złożyć apelację. Termin na wniesienie apelacji wynosi dwa tygodnie. Niezwykle istotne jest, iż w opisanej sytuacji termin do wniesienia apelacji biegnie na nowo, a nie – mimo iż pani Katarzyna zmarła w jego trakcie – następuje kontynuacja jego biegu. Zwracam w szczególności uwagę na uściślenie pojęcia „chwila podjęcia postępowania”, bo zdarza się, że pojęcie to budzi pewne kontrowersje. Termin dwutygodniowy biegnie dla panów nie od chwili wydania przez sąd postanowienia o podjęciu postępowania, lecz od chwili doręczenia tegoż postanowienia. Jest to sytuacja dla panów korzystna, bo w przeciwnym razie termin ten mógłby minąć, chociażby z uwagi na opóźnienie w doręczeniu odpisu postanowienia sądu, co poprzez ograniczenie prawa do wniesienia środka odwoławczego stanowiłoby również naruszenie konstytucyjnej gwarancji prawa do sądu. Opisana sprawa jest analogiczna do wielu, z jakimi można spotkać się na co dzień. Warto więc pamiętać, że jeśli jesteśmy spadkobiercami osoby, która występowała jako powód w postępowaniu sądowym, to powództwo to nie przepada. Podjęcie opisanych przeze mnie działań może znacznie ułatwić oraz przyspieszyć sprawę, więc warto o nich pamiętać.

Radca Prawny adw. Zbigniew Labocha | 07.07.2017 | Aktualności

W czym możemy Ci pomóc?

Współpracujemy z:

Takto
Nest Bank
SMS Kredyt
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w Twojej przeglądarce.