Zadzwoń pod numer 32 720 30 30 lub wypełnij formularz – oddzwonimy! Zamów kontakt z doradcą

Upadłość i co dalej?

Od czasu do czasu media podają złowieszcze informacje. Oto spółka X ogłosiła upadłość, firma Y zbankrutowała, zaś spółka Z zabiega o układ z wierzycielami. Warto zwrócić uwagę na prawny aspekt tych przypadków.

Zdarza się, że upadające podmioty składają do sądu wniosek o zgodę na zawarcie układu z wierzycielami. Akceptacja takiego wniosku sprawia, że firma, która wpadła w tarapaty, może nadal działać, ale pod warunkiem stopniowego zaspokajania należności w stosunku do wierzycieli. Ale bywa i tak, że sąd jednak oddala wniosek spółki o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu i ogłasza upadłość likwidacyjną. Powstaje pytanie: czym różnią się od siebie te dwie formy upadłości i jakie skutki pociąga za sobą takie postanowienie sądu? Upadłość z możliwością zawarcia układu ogłasza się wówczas, gdy bankrutujący podmiot uprawdopodobni sądowi, że w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu, niż zostaliby zaspokojeni po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego, obejmującego likwidację majątku dłużnika. Ale należy z naciskiem zaznaczyć, iż ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze wyklucza możliwość przeprowadzenia układowego postępowania upadłościowego w takim przypadku, kiedy z uwagi na dotychczasowe zachowanie się dłużnika nie ma pewności co do wywiązania się z układu. W wypadku, gdy nie ma podstaw do ogłoszenia upadłości układowej, a więc nie zostały spełnione wymagane przez ustawę przesłanki, musi nastąpić ogłoszenie upadłości, obejmującej likwidację majątku upadłego, czyli mówiąc potocznie sąd ogłasza upadłość likwidacyjną. W tej sytuacji staje się konieczne ustanowienie syndyka masy upadłości. Do zadań syndyka należy m.in.: objęcie majątku upadłego, zarządzanie nim jako masą upadłości oraz przystąpienie do jego likwidacji. W konsekwencji upadły traci zarząd oraz możliwość korzystania ze swojego majątku i rozporządzania nim. Tym samym nie może poprzez dokonywanie czynności prawnych skutecznie wprowadzać zmian w majątku masy upadłości. Kolejnym krokiem – po ustanowieniu syndyka – jest wyprzedaż majątku spółki oraz spłata wierzycieli. Roszczenia są spłacane według hierarchii ustalonej przez ustawę, która przewiduje aż pięć kategorii. Syndyk w pierwszej kolejności zaspokaja Skarb Państwa. Następnie spłaca koszty swojej działalności oraz zobowiązania spółki wobec jej pracowników. Dopiero następni w kolejce stoją klienci. Istotne jest, że osobisty wierzyciel upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić sędziemu-komisarzowi swoją wierzytelność.

Trzeba również pamiętać, że jeżeli przed ogłoszeniem upadłości zostały wszczęte z udziałem upadłej spółki postępowania egzekucyjne lub sądowe, to zostają one z reguły zawieszone. Co więcej, niedopuszczalne jest wszczęcie oraz prowadzenie egzekucji z majątku upadłego w trakcie już toczącego się postępowania upadłościowego. Sumując, przed klientami upadłej spółki jest jeszcze daleka i trudna droga, zanim uda się uzyskać spłatę swoich wierzytelności. W dodatku na sytuację klientów istotnie (i niekorzystnie) wpływa przepis mówiący o tym, że jeżeli suma przeznaczona do podziału nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich należności, to wówczas te należności, które są zaliczone do niższej kategorii, będą zaspokajane dopiero po zaspokojeniu w całości kategorii wyższej. Wtedy natomiast, kiedy majątek nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich wierzytelności tej samej kategorii, zaspokaja się je stosunkowo (czyli proporcjonalnie) do wysokości każdej z nich. W następstwie takiej regulacji należności zostaną spłacone, jeżeli po zaspokojeniu roszczeń z kategorii wyższych pozostaną jeszcze przeznaczone do podziału środki pieniężne.

Radca Prawny adw. Zbigniew Labocha | 30.06.2017 | Aktualności

W czym możemy Ci pomóc?

Współpracujemy z:

Takto
Nest Bank
SMS Kredyt
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w Twojej przeglądarce.