Zadzwoń pod numer 32 720 30 30 lub wypełnij formularz – oddzwonimy! Zamów kontakt z doradcą

Zaliczka na podatek

Problemy podatkowe chyba każdemu spędzają sen z powiek. Niestety, w gąszczu obowiązujących przepisów łatwo o błąd. Zdarza się, że błąd wcale nie leży po stronie podatnika, a mimo to, z powodu braku znajomości prawa, ponosi on negatywne konsekwencje niewłaściwej interpretacji przepisów podatkowych przez urzędy skarbowe. Dlatego ważne, by każdą sytuację dokładnie analizować i nie dać się wpędzić w ponoszenie niezasadnych ciężarów podatkowych.

Bezpodstawna zaległość podatkowa

Państwo Joanna i Adam P., prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, znaleźli się w sytuacji, która pozornie zdawała się konsekwencją ich błędnej decyzji podatkowej. Państwo P. nie mają rozdzielności majątkowej, więc wszystkie środki pieniężne na rachunku bankowym spółki cywilnej wchodzą do ich wspólnego majątku i mogą nimi swobodnie dysponować. Z tego rachunku państwo P. terminowo dokonali wpłaty na zaliczkę w podatku dochodowym od osób fizycznych. Państwo P. wspólnie wnosili o zaliczenie tej kwoty na poczet zaliczki. Ale naczelnik właściwego urzędu skarbowego w piśmie do nich poinformował, że nie może zaliczyć wpłaconej kwoty na poczet zaliczki na podatek dochodowy, bo, jego zdaniem, wpłaty dokonała osoba trzecia, spółka cywilna, której nie można traktować jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. W konsekwencji urząd skarbowy nie zaliczył wpłaty i uznał zobowiązanie państwa P. za niewypełnione, przez co stało się ono zaległością podatkową. Państwo P. nie zgadzają się z tym stanowiskiem, ale nie są pewni, czy nie popełnili błędu i czy mają podstawę do podjęcia sporu z urzędem skarbowym. Należy wyjaśnić istotę spółki cywilnej, bo do tej kwestii sprowadza się problem. Spółka cywilna nie jest spółką prawa handlowego. Przepisy jej dotyczące są zawarte w Kodeksie cywilnym, bo stanowi stosunek prawny powstały na mocy umowy, przez którą wspólnicy zobowiązują się do osiągnięcia ustalonego celu gospodarczego poprzez działanie w oznaczony sposób. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej ani zdolności prawnej. Bank nie może prowadzić dla takiej spółki rachunku, bo zgodnie z ustawą Prawo bankowe, taki rachunek może być prowadzony tylko dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami. Rachunek bankowy państwa P. jest więc rachunkiem osób fizycznych, będących przedsiębiorcami i wspólnikami, a nie rachunkiem spółki cywilnej. Wobec tego wpłata – nawet w razie oznaczenia na przelewie spółki cywilnej jako wpłacającego – de facto została dokonana przez osobę fizyczną, będącą przedsiębiorcą. Co więcej, zgodnie z Prawem bankowym, każdy współposiadacz może swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku. Nie było więc żadnych przeciwwskazań do zapłaty zaliczki z tego konta. Przeciw uznaniu spółki cywilnej jako osoby trzeciej przemawia też fakt, że spółka nie ma odrębnej od wspólników osobowości prawnej i nie jest płatnikiem podatku dochodowego, a są nimi jedynie jej wspólnicy (tak stanowi Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych). Państwo P. wywiązali się więc ze zobowiązania do zapłaty zaliczki. Zgodnie z ordynacją podatkową, zobowiązanie podatkowe wygasa wskutek zapłaty, a w przypadku dokonywania zapłaty w formie bezgotówkowej (przelewem) za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika. Państwo P. zapłaty dokonali terminowo i nie ma podstaw do uznania, że są obciążeni zaległością podatkową.

Jakie kroki przedsięwziąć?

Proponuję wyjaśnić tę sytuację poprzez wysłanie do naczelnika urzędu skarbowego pisma, zawierającego przytoczone przeze mnie argumenty. Powinny one go przekonać i być może nie będzie potrzeby prowadzenia zbędnego procesu. Ogrom i skomplikowanie przepisów podatkowych, czasem też niekompetencja urzędników, mogą sprawić, że podatnikowi przyjdzie płacić za błąd niepolegający na naruszeniu prawa, ale na jego nieznajomości. Dlatego warto każdy problem spokojnie i dokładnie przeanalizować.

Radca Prawny adw. Zbigniew Labocha | 05.07.2017 | Aktualności

W czym możemy Ci pomóc?

Współpracujemy z:

Takto
Nest Bank
SMS Kredyt
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w Twojej przeglądarce.