Zadzwoń pod numer 32 720 30 30 lub wypełnij formularz – oddzwonimy! Zamów kontakt z doradcą

Zasiłek pogrzebowy a separacja

Od pewnego czasu wieloletnie, bezdzietne małżeństwo pani Katarzyny z panem Janem przestało być zgodne. W konsekwencji, po kilku nieudanych próbach uratowania związku, sąd na zgodne żądanie małżonków orzekł separację. Po zakończeniu postępowania sądowego małżonkowie zerwali kontakt. Pani Katarzyna ciężko przeżyła kryzys małżeński. Miała skrytą nadzieję, że czas rozdzielenia małżonków i związana z tym świadomość samotności (nie mieli dzieci ani bliskiej rodziny), przekona oboje do przynajmniej częściowej odbudowy związku. Niestety, czekała ją kolejna smutna niespodzianka – pan Jan nagle zmarł.

Odmowa wypłaty zasiłku

Wiadomość o śmierci męża zasmuciła panią Katarzynę. Mimo że ostatnio małżonkom się nie układało, to jednak łączyły ich wspomnienia wspólnych lat. Pani Katarzyna odłożyła na bok fakt separacji i zaangażowała się w organizację pochówku męża. Zadbała, aby ceremonia pogrzebowa odbyła się z zachowaniem tradycyjnego rytuału. Samodzielnie poniosła wszystkie koszty związane z pochówkiem. Po paru dniach od pogrzebu pani Katarzyna udała się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po zasiłek pogrzebowy. Jednak, ku jej zaskoczeniu, ZUS odmówił wypłaty zasiłku z uzasadnieniem, że skoro pozostawała z małżonkiem w separacji, to nie była ona członkiem jego rodziny, gdyż, zgodnie z treścią art. 614 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód”. Pani Katarzyna jest oburzona decyzją ZUS. Koszty pogrzebu były dla niej sporym obciążeniem finansowym.

Separacja to nie rozwód

Pani Katarzyno, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wydając odmowną decyzję w sprawie wypłaty zasiłku pogrzebowego, uzasadnił ją treścią art. 77 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Stanowi on, że do otrzymania zasiłku pogrzebowego uprawniony jest m.in. małżonek zmarłego. W związku z tym, że pozostawała pani z mężem (w chwili jego śmierci) w separacji, ZUS uznał, że zasiłek pogrzebowy nie należy się pani. Czy ta interpretacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest jednak prawidłowa? Art. 614 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że „orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej”. ZUS, powołując się na ten artykuł, częściowo ma rację, bo skutki orzeczenia separacji są analogiczne do tych, które wywołuje rozwód, pod warunkiem jednakże, że ustawa nie stanowi inaczej. ZUS, dokonując swej interpretacji, pominął znaczącą kwestię: okoliczność, że separacja – w przeciwieństwie do rozwodu – małżeństwa nie rozwiązuje. Z faktu tego wynika, że ustanie związku małżeńskiego następuje wyłącznie w razie zaistnienia przesłanek determinujących jego ustanie w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Separacja, jako stan orzeczony wyrokiem sądu, nie należy do grupy przesłanek przesądzających o rozwodzie. Osoby, wobec których orzeczona została separacja, są nadal małżonkami w rozumieniu przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Podkreślenia wymaga też fakt, że na gruncie przepisów o ubezpieczeniach społecznych brak jest jakichkolwiek podstaw do przyjęcia innego rozumienia małżeństwa, niż na gruncie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Małżonkowie pozostający w separacji nie powinni być inaczej traktowani na gruncie przepisów o ubezpieczeniach społecznych, niż w sposób określony w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Przepisy, które stanowią o przesłankach do nabycia zasiłku pogrzebowego, nie wprowadzają różnic pomiędzy małżonkami pozostającymi we wspólnym pożyciu a tymi, którzy pozostają w formalnej separacji. To oznacza, że należy ich traktować tak samo w aspekcie uprawnień do zasiłku pogrzebowego. Prawo do zasiłku pogrzebowego nie gaśnie w razie orzeczenia separacji między małżonkami. Separacja w tym zakresie nie zmienia sytuacji prawnej małżonków. W związku z tym radzę pani odwołać się od decyzji ZUS, bo, w mojej ocenie, zachodzą istotne podstawy do tego, aby twierdzić, że jest ona nieprawidłowa.

Radca Prawny adw. Zbigniew Labocha | 06.07.2017 | Aktualności

W czym możemy Ci pomóc?

Współpracujemy z:

Takto
Nest Bank
SMS Kredyt
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w Twojej przeglądarce.