Zadzwoń pod numer 32 720 30 30 lub wypełnij formularz – oddzwonimy! Zamów kontakt z doradcą

Znowu o wekslach

Wracamy do tematu weksli, który zaczęliśmy omawiać w jednym z poprzednich artykułów. Z zapytaniem dotyczącym konkretnej życiowej sytuacji zwrócili się do nas małżonkowie R. z Wałbrzycha. 

Poręczenie kredytu przyjaciół…

Państwo R. – na prośbę swych bliskich znajomych, małżonków Anny i Jerzego K., którzy zaciągnęli kredyt bankowy, zabezpieczony wekslem in blanco – złożyli oświadczenie o poręczeniu za wystawców weksla. Wyrazili też zgodę na treść deklaracji wekslowej, na podstawie której posiadacz weksla, tj. bank, w razie nieuregulowania należności przez kredytobiorców, będzie uprawniony do wypełnienia weksla na kwotę niespłaconych przez kredytobiorców należności wraz z odsetkami, prowizją i kosztami banku. Jak to w życiu bywa, znajomi państwa R. popadli w tarapaty finansowe, zaprzestali spłacania rat kredytowych, w konsekwencji czego bank zawiadomił małżonków R. o wypowiedzeniu umowy kredytowej, wypełnił weksel i listami poleconymi na siedem dni przed upływem terminu jego płatności wezwał małżonków R. do zapłaty weksla. Bank poinformował jednocześnie o niezapłaceniu przez wystawców weksla zadłużenia z tytułu umowy kredytowej.

Poręczenie to odpowiedzialność

W związku z tym, iż państwo R. nie zapłacili za weksel w terminie ustalonym w wezwaniu, bank wystąpił przeciwko nim na drogę postępowania sądowego, żądając wydania nakazu zapłaty. Pytanie Państwa R. zmierzało do wyjaśnienia, czy w opisanym stanie faktycznym istnieje prawna możliwość uchylenia się od konieczności spłacania kredytu za ich znajomych, małżonków Annę i Jerzego K.? W szczególności państwo R. kwestionują swoją pozycję poręczycieli wekslowych, wskazując, że w chwili udzielania poręczenia nie przypuszczali, że przyjdzie im rzeczywiście pokrywać czyjeś długi, a poza tym twierdzą, że weksel nie został im przedstawiony do zapłaty. Trzeba podkreślić, że opisana przez państwa R. sytuacja jest dość typowa. Osoby poręczające, zwłaszcza jeśli czynią to „z grzeczności” i „dla bliskich znajomych”, nie biorą zazwyczaj pod uwagę skutków prawnych, wynikających z ich oświadczenia woli, darząc tych, którym poręczają dług, dużym, a czasem zbyt dużym, zaufaniem. Muszę przyznać, że państwo R. znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Dokonali poręczenia wekslowego. Zgodnie z treścią art. 32 Prawa wekslowego – poręczyciel wekslowy odpowiada tak samo, jak ten, za kogo poręczył. Zobowiązanie poręczyciela jest ważne, choćby nawet zobowiązanie, za które poręcza, było nieważne z jakiejkolwiek przyczyny z wyjątkiem wady formalnej. Wystawienie weksla jest czynnością prawną abstrakcyjną, której istota polega na tym, że jej ważność lub skuteczność nie jest uzależniona od prawidłowości tzw. causa, czyli przyczyny prawnej, stanowiącej podstawę ich dokonania. Innymi słowy przyczyny, z powodu których weksel został wystawiony, nie mają znaczenia dla ważności powstałego zobowiązania wekslowego. Ten sam skutek dotyczy poręczenia wekslowego. Niezależnie od tego, czy zobowiązanie wekslowe, które zostało poręczone, jest ważne czy nie – poręczenie zachowuje swą ważność. Wystawca weksla, jak i podmiot poręczający, odpowiadają na podstawie weksla według tych samych zasad. Dodatkowo należy podkreślić, że podnoszony przez państwa R. zarzut, iż nie przedstawiono im weksla do zapłaty, w świetle okoliczności, iż jednakże doręczono wezwanie z banku do zapłaty z weksla – nie zmienia w aspekcie prawnym trudnej sytuacji państwa R.

Co robić?

Nie wspominają Państwo w swym pytaniu o deklaracji wekslowej. Czy w chwili wystawienia weksla została ona sporządzona, jaka jest jej ewentualna treść oraz czy została ona przez Was podpisana? Proszę te kwestie sprawdzić. W tej sytuacji bardzo ważne staje się to, czy podpisali Państwo deklarację wekslową, a jeśli tak, to o jakiej treści. Gdy weksel został wypełniony niezgodnie z umową wekslową, np. wpisano inną – wyższą – kwotę niż ta, która została określona w deklaracji wekslowej – sąd powinien zwolnić Was z obowiązku zapłacenia sumy przewyższającej kwotę zapisaną w deklaracji wekslowej. W zarzutach od nakazu zapłaty można podnosić kwestię nieważności weksla z powodu jego błędnego wypełnienia (o ile oczywiście występują w danym przypadku takie przesłanki) oraz podważać ważność samego zobowiązania wekslowego w oparciu o zarzut, iż umowa, będąca źródłem zobowiązania wekslowego, była dotknięta wadą, powodującą jej nieważność, lub dającą możliwość wzruszenia zobowiązania. Dotyczy to przypadku złożenia oświadczenia woli pod wpływem błędu lub groźby.

 

Radca Prawny adw. Zbigniew Labocha | 08.07.2017 | Aktualności

W czym możemy Ci pomóc?

Współpracujemy z:

Takto
Nest Bank
SMS Kredyt
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w Twojej przeglądarce.